Category Archives: Z życia Łodzi i okolic

IV Wykład Senatora Ryszarda Bonisławskiego – parki miejskie w Łodzi

fot. MK

 24 maja tuż po godzinie 17:00 w Biurze Regionu Łódzkiego PO RP odbył się kolejny, czwarty już, wykład Senatora Ryszarda Bonisławskiego. Tematem czwartkowego spotkania były łódzkie parki miejskie.

2 miliony złotych na ratowanie zabytków w naszym województwie

Foto: AA

Po raz kolejny miałem zaszczyt uczestniczyć w Komisji opiniującej wnioski o dotację z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Spotkanie odbyło się 21 maja w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego.

Czy powstanie żywe muzeum komunikacji w Łodzi?

Szanowni Państwo,

Miałem dziś przyjemność uczestniczyć w konsultacjach dotyczących planów zagospodarowania zajezdni tramwajowej na łódzkim Brusie (przy ul. Konstantynowskiej 115).

Wojewódzkie obchody święta straży pożarnej

W piątek, 18 maja, odbyły się łódzkie obchody z okazji 20-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej.

W Radzie Muzeum Miasta Łodzi…

Szanowni Państwo,

jest mi niezmiernie miło poinformować, że Prezydent Miasta Łodzi pani Hanna Zdanowska właśnie powołała mnie do Rady Muzeum przy Muzeum Miasta Łodzi.