Category Archives: Z życia Łodzi i okolic

Dziękuję

G-gratulacje

Od 21. lat na posterunku

G-kwesta

Kwesta jest okazją do zapalenia zniczy na grobach zasłużonych działaczy TPŁ oraz do spotkań z łodzianami, którzy nie szczędzą grosza dla szczytnego celu, jakim jest ratowanie najcennieszych nagrobków Starego Cmentarza.
Dziękuję za szczodrość i zapraszam za rok !!!

„Roztańczona, rozśpiewana Łódź”

G- tańce

Szkoła Podstawowa 46 oraz Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, przy wsparciu Rady Osiedla „Stare Polesie” zorganizowali kolejne warsztaty pn. „Roztańczona, rozśpiewana Łódź”.

Dzień Edukacji Narodowej

12063403_97oooooooooooo60061_n

W gościnnych murach Wydziału Prawa UŁ spotkali się wyróżnieni Odznaczeniami Państwowymi i in. nauczyciele z naszego regionu. Znaleźli się między nimi także ci, którzy prowadzą działalność w szkolnych kołach TPŁ.

Dzień Edukacji Narodowej na UŁ

kkkkkkkkkkkkkkkkkkk07961_n

Dziś podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.