Prof. Stec doktorem honoris causa Politechniki Łódzkiej

Fot: WZ

Dziś, w auli im. Andrzeja Sołtana przy ul. Stefanowskiego 1/15, odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa PŁ prof. Wojciechowi Jackowi Stecowi. 

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu, następnie wszystkich zebranych gości przywitał Rektor Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki. Laudację wygłosił prof. dr hab. inż. Stefan Jankowski.

Wśród przybyłych gości byli liczni reprezentanci środowiska nauki oraz przedstawiciele władz publicznych w tym m.in. Senator RP Ryszard Bonisławski, który w trakcie przemówienia pogratulował laureatowi nadanego dziś tytułu oraz wyraził uznanie dla jego dorobku naukowego.

Następnie głos zabrał sam wyróżniony, podkreślając w dość obszernym przemówieniu znaczenie najbliższej rodziny bowiem to właśnie żona i dzieci (zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym) dawały prof. Stecowi największą siłę.

Uroczystość zakończyła się, odśpiewaniem hymnu Gaudeamus Igitur.

————————–

Prof. Wojciech Jacek Stec urodził się 15 października 1940 roku w Warszawie. Studia wyższe ukończył w 1963 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Tytuł doktora uzyskał w 1968 roku pisząc rozprawę na temat syntezy i chemicznych przemian hypofosforanów tetraalkilowych. Profesorem zwyczajnym zwyczajnym został mianowany w 1986 roku. W swoim dorobku ma ponad 400 publikacji oraz 60 patentów.

Autor: Wojciech Zwoliński