Wartość mojej małej ojczyzny

Fot: AA

W ostatni czwartek (17 stycznia) w Urzędzie Miasta Łodzi, odbyła się  konferencja dotycząca konieczności podnoszenia wśród młodzieży wiedzy o swoim regionie. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu Comenius Regio.

Pomysłodawcą tej idei była Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Anna Rabiega.

Podczas debaty rozważano skutki jakie niesie za sobą rozwijanie turystyki sentymentalnej w programach edukacji regionalnej i obywatelskiej. Podkreślano, że wspieranie tego typu działań, podnosi świadomość kulturalną i historyczną na temat własnego regionu, bezpośrednio przyczyniając się do krzewienia tradycji i szacunku do naszych małych ojczyzn. W spotkaniu tym wziął m.in. udział wybitny znawca Łodzi i regionu łódzkiego, Senator RP Ryszard Bonisławski podkreślając w swojej prezentacji pt. „Łódź i okolice miejscem turystyki sentymentalnej” rolę edukacji wśród młodzieży w tym zakresie.

Projekt ten realizowany jest z funduszy Unii Europejskiej. Głównym beneficjentem jest Urząd Miasta Łodzi. Partnerami są: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Łodzi oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska i Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień. Oprócz Łodzi, w projekt zaangażowało się także tureckie miasto Aksaray.

Autor: AA