Prof. Bogdan Marciniec doktorem honoris causa Politechniki Łódzkiej

Fot: AA

W ostatnią środę (23 stycznia) w auli im. Andrzeja Sołtana przy ul. Stefanowskiego 1/15, odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa PŁ profesorowi Bogdanowi Marcińcowi. Naukowcowi światowego autorytetu z zakresu chemii nieorganicznej i  krzemoorganicznej.

Wydział Chemiczny PŁ wystąpił o nadanie poznańskiemu Profesorowi tytułu w uznaniu jego ogromnych zasług naukowych w dziedzinie chemii krzemu polegających m.in.  wprowadzeniu do literatury światowej terminu dotyczącego wiązania metal-krzem określanego: „silicometallics”.

Na tę uroczystość przybyli liczni reprezentanci środowiska nauki oraz przedstawiciele władz publicznych w tym m.in. Senator RP Ryszard Bonisławski, który w swoim wystąpieniu serdecznie gratulował laureatowi honoris causa oraz wyraził swój ogromny podziw dla jego dorobku naukowego.

Na zakończenie zabrał głos sam wyróżniony, w pierwszych słowach dziękując wszystkim za uznanie. Następnie przybliżył wszystkim zgromadzonym działalność Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (pierwszej jednostki tego typu w Polsce) oraz  podkreślił konieczność zacieśnienia współpracy sektora nauki i przemysłu.

Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem hymnu Gaudeamus Igitur.

————————–

Prof. Bogdan Marciniec urodził się w 1941 roku w Seceminie koło Kielc. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W roku 1986 uzyskał tytuł Profesora. Zasadniczym obszarem działalności naukowej Profesora są badania technologiczne pod kontem ewentualnych możliwości wdrożenia uzyskanych wyników do praktyki przemysłowej. W swoim dorobku ma obecnie opracowanych 160 patentów i 45 technologii, z czego 17 z nich znalazło bezpośrednie zastosowanie w Przedsiębiorstwie Innowacyjno-Wdrożeniowym „Unisil”, które działa przy Zakładach Azotowych w Tarnowie.

Autor: AA