Wspólna inauguracja roku akademickiego

fot. Katarzyna Wiśniewska

W ostatni piątek, 28 września, w Auli Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, mieszczącej się przy ul. Pomorskiej 251 odbyła się inauguracja roku akademickiego. W tym roku uroczystość ta została zorganizowana wspólnie przez Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Medyczny. 

W trakcie wydarzenia przyznany został doktorat honoris causa UM I UŁ, który został przyznany   profesorowi Aaronowi Ciechanoverowi, który jest wybitnym przedstawicielem nauk biochemicznych. Promotorami kandydatury do tego szczególnego wyróżnienia byli rektor UM w Łodzi prof. Paweł Górski oraz  prof. Wanda Krajewska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ).

Oprócz licznie przybyłych reprezentantów środowisk naukowych, uroczystość uświetnili także przedstawiciele władz centralnych i samorządowych w tym m.in. marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska oraz przedstawiciele Wicemarszałka Sejmu RP Cezarego Grabarczyka, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej, Ministerstwa Zdrowia Bartosza Arłukowicza oraz Senatora RP Ryszarda Bonisławskiego.

Źródło: www.lodzkie.pl

Autor: Wojciech Zwoliński