Wywiad z Senatorem RP Ryszardem Bonisławskim cz. II

fot. MS

Początek roku 2013 niewątpliwie sprzyja dokonywaniu podsumowań. Dziś w rozmowie z Senatorem Rzeczpospolitej Polskiej Panem Ryszardem Bonisławskim podsumujemy dokonania Platformy Obywatelskiej na przestrzeni ostatnich 5 lat jej rządów. Porozmawiamy o realizacji Programu PO, o 5 latach stabilnego rozwoju, a także o planowanych na przyszłość działaniach w sferach: rodziny, pracy oraz inwestycji.

Pretekst do tej rozmowy stanowić będzie ogłoszony niedawno przez Platformę Obywatelską „Plan dla Polski”. Jest to w istocie cykl spotkań, w czasie których prezentowane będą projekty uwzględnione w expose premiera Donalda Tuska. Spotkania te służyć mają poznaniu opinii Polaków o tych projektach, a także prezentowaniu tego, co udało się Platformie Obywatelskiej przez minione lata rządów zrealizować. Zapraszamy!

Wojciech Zwoliński: Skoro mowa o przyszłych działaniach PO na najbliższe lata, to co Państwo planujecie?

Ryszard Bonisławski: Jeśli chodzi o działania w obrębie Planu dla polskiej rodziny to obok, wcześniej omówionego planu finansowego wsparcia żłobków i innych instytucji opieki nad małymi dziećmi, przewiduje się zmiany dotyczące przedszkoli, urlopów rodzicielskich oraz in vitro. W przygotowaniu jest także Program Mieszkanie dla Młodych.

WZ: Rozumiem. Poczynając od zmian dotyczących przedszkoli- na czym one będą polegać, Panie Senatorze?

Ryszard Bonisławski: W Planie dla Polski, który przygotowaliśmy przewidujemy blisko 320 mln złotych dotacji dla polskich przedszkoli. Kwota ta zostanie rozdysponowana w taki sposób, że 1/3 tej kwoty przypadnie samorządom w ramach rekompensaty niższych opłat wnoszonych przez rodziców.
2/3 tej kwoty stanowić będzie dotacja dla samorządów na każde dziecko chodzące do przedszkola. Ta zmiana powiązana będzie ze stopniowym obniżaniem opłaty powyżej 5-tej godziny spędzonej przez dziecko w przedszkolu. Planuje się, żeby docelowo 2015 roku opłata za 6. i 7. godzinę pobytu dziecka w przedszkolu będzie wynosiła nie więcej niż 1 złotówkę za godzinę.

WZ: Zdaje się, że Plan dla Polski przewiduje także zmiany jeśli chodzi o wiek przedszkolaków?

Ryszard Bonisławski: Od września 2014 roku każdy czterolatek zostanie objęty prawem do edukacji przedszkolnej. Od września 2016 roku objęty będzie tym prawem z kolei każdy trzylatek.

WZ: Prawdziwa rewolucja dotyczyć będzie jednakże urlopu macierzyńskiego. Od połowy 2013 roku rodzice będą mogli skorzystać nawet z rocznego urlopu macierzyńskiego. To prawda?

Ryszard Bonisławski: Tak. Regulacja, o której Pani mówi zawarta jest w projekcie ustawy, która według rządowych prognoz ma wejść w życie we wrześniu bieżącego roku. Ujmując na przykładzie kwestię tego rocznego urlopu macierzyńskiego, można przyjąć, że kobieta, która urodzi jedno dziecko będzie mogła skorzystać z: 20 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego, 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. To w sumie daje maksymalny okres urlopowania, który będzie wynosił w jej przypadku 52 tygodnie.

WZ: Komu zatem będzie przysługiwać prawo do urlopu macierzyńskiego w takim wymiarze?

Ryszard Bonisławski: Obok kobiet-matek pozostających w stosunku pracy, także kobiety zatrudnione na umowę zlecenie. Jednakże w przypadku tej grupy podmiotów wymagane jest dobrowolne przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego. Ponadto z 26 tygodniowego tzw. urlopu rodzicielskiego będą mogli skorzystać także ojcowie. Odnosić się do nich będą te same reguły, co do matek.

WZ: Jak kształtować się będzie wysokość zasiłku macierzyńskiego po zmianach?

Ryszard Bonisławski: Zakładamy w przygotowywanym projekcie, że zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił 100% podstawy wymiaru zasiłku, zatem w tej mierze kwestia nie ulegnie zmianie. Zasiłek za okres tzw. urlopu rodzicielskiego wynosić ma według założeń projektu co do zasady 60% podstawy wymiaru zasiłku.

WZ: W Planie dla Polski widnieją jeszcze dwa punkty, o których Pan Senator wspomniał chodzi o in vitro, które było przedmiotem szerokiej debaty publicznej oraz społecznej, a także Program „Mieszkanie dla Młodych”?

Ryszard Bonisławski: Przewidujemy, iż program dofinansowania zapładniania in vitro rozpocznie się w lipcu bieżącego roku i trwać będzie przez kolejne 3 lata. Pomoc z programu mają otrzymać tylko te pary, które udokumentują, że co najmniej od roku bezskutecznie poddają się leczeniu bezpłodności. W ramach programu zostaną refundowane 3 próby zapłodnienia. Szacujemy, iż skorzystać z niego będzie mogło ok. 20 tys. par, przy czym do programu zakwalifikowane nie będą kobiety po 40 roku życia.

Co do drugiego zaś punktu, to ma on ułatwić, zaspokojenie potrzeb lokalowych młodych Polaków. Program „Mieszkanie dla młodych” będzie wprowadzany w życie od połowy 2013 roku. Istotnym jest, że skorzystać z niego będą mogły osoby, które nie pozostają w sformalizowanych związkach, a także osoby samotne tzw. single do 35 roku życia. Zgodnie z założeniami dopłatą zostanie objęte 50 m2 mieszkania, zakupionego na rynku pierwotnym, o maksymalnej powierzchni 75 m2. Dopłata będzie się zwiększać wraz z powiększaniem się rodziny. Jeśli rodzina ma dziecko bądź dzieci, kwota ta wzrośnie o kolejne 5 proc. Jeżeli w ciągu 5 lat w tej rodzinie urodzi się trzecie lub kolejne dziecko, rodzina otrzyma dodatkowe 5 proc. do wartości kredytu. Zakładamy, że z programu skorzysta ok 36 tys. rodzin. Jak Pani widzi, dużo pracy przed nami.

WZ: Dużo i bardzo ważnej w dodatku pracy. Myślę, że ja i setki tysięcy rodzin w Polsce trzymamy kciuki za efekty i powodzenie przedsięwzięć, o których rozmawialiśmy. Dziękuję za rozmowę.

Wywiad przeprowadził: Wojciech Zwoliński