200 lat pomyślności !!!

G- LO_EKK

W ostatnią sobotę jedna z najznamienitszych łódzkich szkół -  II Liceum Ogólnokształcące im. Prezydenta Gabriela Narutowicza  obchodziło swoje 110 urodzin. W zabytkowych murach Fabryki Grohmana stawiło się ponad 250 absolwentów.

Wśród licznie przybyłych gości znalazła się Pani poseł Elżbieta Królikowska-Kińska, która wręczyła pamiątkowy list gratulacyjny w imieniu własnym oraz marszałka Sejmu RP Cezarego Grabarczyka i senatora Ryszarda Bonisławskiego.

Picture 1 of 6

Prowadzący uroczystość zabrał zebranych w prawdziwą podróż w czasie. Wyprawa rozpoczęła się niemal u zarania poprzedniego wieku gdy Józef Radwański założył Prywatna Szkołę Męską, która wkrótce została zamieniona w Prywatne Progimnazjum Męskie Filologiczne. Następnie udano się w czasy drugiej Rzeczpospolitej a dokładnie do roku 1929 kiedy dokonano upaństwowienia placówki. W końcu zebrani przeszliśmy przez burzliwe czasy drugiej wojny światowej i trudne lata PRL by dotrzeć do historii najnowszej i przypomnieć sobie dynamizm pierwszych lat wolności.

Zebrani zatoczyli krąg, który jest dziełem wielu pokoleń pracowników, pedagogów i uczniów szkoły. Pośród ponad 11 tysięcy absolwentów II LO nie brakuje postaci wybitnych: profesorów, lekarzy, prawników, polityków czy nauczycieli. Uczniowie II LO zawsze aktywnie brali udział w życiu społecznymi i dzięki wspaniałej edukacji od lat stają się liderami swych społeczności. Właśnie dlatego II LO jest jednym z najistotniejszych punktów na edukacyjnej mapie Łodzi.

Pozostaje jedynie życzyć 200 lat pomyślności !

 

Wśród gości obecnych na uroczystości byli również między innymi: Wojewoda Jolanta Chełmińska, wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski czy przedstawicielka Rady Miejskiej Małgorzata Bartosiak