„Mamy Niepodległą”!

Fot: MK

11 listopada to data radosna. Z tej okazji zachęcam do wzięcia udziału w akcji „Mamy Niepodległą”! Wystarczy wysłać do swoich bliskich lub znajomych okolicznościową kartkę z okazji Narodowego Święta Niepodległości… Dzięki pomysłodawcom i współorganizatorom każdy może zrobić to nieodpłatnie.

Same kartki okolicznościowe dostępne są od 4 do 11 listopada m. in. w Chorągwiach Związku Harcerstwa Polskiego w Łodzi, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, a ponadto każdy zainteresowany udziałem w akcji „Mamy Niepodległą!” może także wysłać okolicznościową e-kartkę za pośrednictwem strony internetowej organizatorów akcji!

Warto dodać jeszcze, że patronat honorowy objęła nad akcją Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz, a nadto partnerami wydarzenia są Poczta Polska S.A. oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

11 listopada to dzień wyjątkowy. Warto podzielić się z bliskimi radością z odzyskania niepodległości przez Polskę…