O Tuwimie językiem esperanto

Foto: MK

W piątek, 28 czerwca rozpoczął się 33 Polski Kongres Esperantystów w Łodzi.

Esperanto to język sztuczny, jego strukturę zapożyczono z kilku języków. W roku 1887 lekarz Ludwik Zamenhof opublikował podstawy języka, którego celem była komunikacja międzynarodowa ponad językiem ojczystym.  Język ten w swoim założeniu miał być prosty w nauce. Do dziś ma wielu zwolenników, lecz niestety nie przyjął się na skalę światową.

Podczas kongresu Ryszard Bonisławski wygłosił prelekcję na temat życia Juliana Tuwima, łódzkiego poety i jednego z prekursorów języka esperanto w środowisku łódzkim. Całość wykładu na bieżąco była tłumaczona, na język esperanto. Co interesujące i podkreślone przez prelegenta, pierwsze publikacje Tuwima były tłumaczeniami wierszy na język właśnie esperanto.

Kongres Esperantystów trwał trzy dni i gościł uczestników nie tylko z naszego kraju, ale również z Japonii, Niemiec czy Stanów Zjednoczony.

Autor: MK