Od 21. lat na posterunku

G-kwesta

Kwesta jest okazją do zapalenia zniczy na grobach zasłużonych działaczy TPŁ oraz do spotkań z łodzianami, którzy nie szczędzą grosza dla szczytnego celu, jakim jest ratowanie najcennieszych nagrobków Starego Cmentarza.
Dziękuję za szczodrość i zapraszam za rok !!!

rb1 rb2 rb3 rb4 rb5 rb6 rb7 rb8 rb9 rb10 rb11 rb12 rb13