Odsłonięta tablica Stefana Skrzywana

G- Bonislawski Skrzywan tablica

W dniu dzisiejszym została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona Stefanowi Skrzywanowi. Ten wybitny polski inżynier położył pod Łodzią całą sieć wodociągową, doprowadzając tym samym do miasta świeżą i czystą wodę.

Łódź do roku 1925, nie posiadała sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, istniały tylko plany doprowadzenia czystej wody z rzeki Pilicy oddalonej o 50 km, ta odległość stanowiła dużą przeszkodę w realizacji projektu budowy sieci wodociągowej. W roku 1925 poproszono o wykonanie takiego przedsięwzięcia inż. Stefana Skrzywana, jednego z najwybitniejszych inżynierów zajmujących się wodociągami w tamtym czasie. W ciągu 8 lat zaprojektowano i wybudowano całą sieć wodociągową w Łodzi wraz z oczyszczalnią wody na Stokach i oczyszczalnią ścieków w okolicach Lublinka. Doświadczenie jakie pozwoliło na takie przedsięwzięcie inż. Skrzywan zdobył budując wodociąg doprowadzający wodę do Baku stolicy Azerbejdżanu. Kierował tam projektem budowy wodociągu sprowadzającego wodę do miasta z gór oddalonych o 170km. W owym czasie był to jeden z największych zrealizowanych projektów z dziedziny inżynierii wodnej.

Tablica została odsłonięta na budynku Rektoratu UŁ przy ul. Lindleya, który był kiedyś siedzibą Wydziału Kanalizacji i Wodociągów  w Łodzi. To w tym budynku jest słynna mozaika ułożona na wejściu z napisem „Uśmiechnij się”. Tablicę odsłonili Prezydent Miasta Hanna Zdanowska, ambasador Azerbejdżanu oraz przedstawiciel azerskiego przedsiębiorstwa wodociągowego.