Piękno Łodzi i regionu łódzkiego – łódzkie podwórka

G- CIT_konkurs

W dniu 28 maja 2014 roku, odbyła się uroczystość podsumowania i wręczenia nagród IV Konkursu Fotograficznego pt: „Piękno Łodzi i regionu łódzkiego – łódzkie podwórka”.

Wydarzenie to, miało miejsce w siedzibie Centrum Informacji Turystycznej w przestrzeni wystawienniczej Galerii 87, Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 87. Organizatorami konkursu było: CIT, Towarzystwo Przyjaciół Łodzi oraz Szkoła Podstawowa nr 51 w Łodzi. Adresatami natomiast, uczniowie szkół z województwa łódzkiego w trzech kategoriach: szkoła podstawa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalna.

Picture 1 of 19

Gościem honorowym był Senator RP Ryszard Bonisławski, który wszystkim młodym adeptom sztuki fotografii serdecznie pogratulował pasji i wnikliwego odnajdywania piękna łódzkich podwórek. Podkreślił również, znaczenie konkursu w działaniach promocyjnych Łodzi.

W tegorocznym konkursie udział wzięło 14 szkół, w tym: 6 podstawowych, 4 gimnazja i 4 szkoły ponadgimnazjalne.

Prace zostały ocenione przez jurorów:
Sławomira Grzanka – prezesa Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego,
Joannę Orzechowską – autorkę książki „Podwórka Piotrkowskiej. Przewodnik”,
prof. Jana Sicińskiego – członka Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Łodzi,
pracownika naukowego Uniwersytetu Łódzkiego i
Iwonę Borowińską – dyrektora Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi.

Partnerami konkursu są:
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi,
Galeria 87 Urzędu Miasta Łodzi,
Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne,
Fundacja „Niepokalanów”,
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 51 w Łodzi.