Pierwsze dni w Senacie

G-5

Ślubowanie senatorów IX kadencji. 12.11.2015. Kancelaria Senatu

13 4 5 6 7