.

Dla Łodzi

Seniorzy

img
Od lat z przyjemnością prowadzę wykłady dla lokalnych uniwersytetów trzeciego wieku: Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej, których studenci tworzą niezwykle wymagające audytorium.

Od samego początku biorę także czynny udział w łódzkich „Senioraliach”, podczas których seniorzy stają się rzeczywistymi włodarzami miasta pokazując, że jesień życia może być pełna aktywności, miłego spędzania czasu, poszerzania wiedzy, rozwijania zainteresowań i poznawania nowych ciekawych ludzi.

Turystyka

img

Turystyką zajmuję się od lat 60. Zaczynałem jako uczestnik wypraw rowerowych w PTTK, a później działałem w klubie turystycznym „W Siną Dal”. Jeszcze na studiach zdobyłem uprawnienia informatora turystycznego, pilota wycieczek krajowych i zagranicznych oraz przewodnika turystycznego po Beskidach, Górach Świętokrzyskich i Dolnym Śląsku.

Przez cztery kadencje byłem prezesem Koła Przewodników OŁ PTTK. Jestem aktywnym członkiem Koła Przewodników Beskidzkich.

Przez lata prowadziłem także szkolenia informatorów turystycznych w całej Polsce i byłem jednym z założycieli Polskiej Izby Turystyki w Łodzi. Od lat 90. redagowałem Filmową Encyklopedię Łodzi w TVP Łódź (w reżyserii J. Wileńskiej).

Jestem jednym z pomysłodawców Krajowego Porozumienia Informacji Turystycznych i zorganizowania w Łodzi Targów Turystycznych „Na styku kultur”. Od roku 1999 jestem prezesem Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, a ponadto wykładałem w Katedrze Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego.

Zabytki i kultura

img
Niemal cały mój dorobek zawodowy związany jest z szeroko pojętą kulturą.

Jestem członkiem senackiej Komisja Kultury i Środków Przekazu, w której między innymi skutecznie zabiegałem o pozytywne rozpatrzenie wniosku miasta Łodzi pt. „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego” dotyczący uznania wytypowanych obiektów oraz obszarów miasta Łodzi za pomnik historii.

Należę do grona darczyńców Książnicy Łódzkiej, której przekazałem około 100 książek, blisko 900 map, ponad 100 pocztówek oraz kilkaset dokumentów życia społecznego (folderów, plakatów itp.).

Od lat działam w Stowarzyszeniu Historyków Sztuki.