Dzień Weterana

G-RB-3

Uczestnicy walk II wojny światowej, sybiracy, weterani z międzynarodowych misji i in. dzielni i odważni uczestniczyli w dorocznym spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski.

Złożone wiązanki na Stacji Radegast

G-RB-3

Złożone wiązanki na Stacji Radegast symbolizują dziś naszą pamięć o mieszkańcach Litzmannstadt Getto, którzy ponieśli tragiczną śmierć w strasznych latach II wojny światowej.

Święto Wojska Polskiego

G-EKK-

W tym roku Święto Wojska Polskiego w Łodzi obchodziłem razem z Posłem Cezarym Grabarczykiem i Poseł Elżbietą Królikowską-Kińską. Na zakończenie obchodów Wojsko Polskie wraz z Państwową Strażą Pożarną oraz Straż Miejska zaprezentowało się w defiladzie na ul. Piotrkowskiej.

Uhonorowaliśmy Rajmunda Rembielińskiego

G-sukcesja

Od ponad 14 lat Towarzystwo Przyjaciół Łodzi czyniło starania o upamiętnienie  Rajmunda Rembielińskiego – wizjonera i twórcę Łodzi Przemysłowej. Pomnik ufundował właściciel firmy Sukcesja p. Krzysztof Apostolidis. Rzeźbę wykonali łódzcy artyści Zofia Władyka i Krzysztof Łuczak. Dziś cieszymy się pięknym pomnikiem.

MONOPOLIS w oparach wspomnień

G-Monopolis

Dziś rozstrzygnęliśmy konkurs na najciekawszą pamiątkę i wspomnienia po dawnym Monopolu Wódczanym w Łodzi. Łódzki Monopol Wódczany to jeden z najważniejszych symboli fabrycznego dziedzictwa Łodzi. Dziś po blisko 100 latach istnienia przestaje być miejscem owianym tajemnicą.