Trudno uwierzyć, że XXI LO ma już 70 lat…

RB=70

130 lat Stowarzyszenia Śpiewaczego Harmonia

Rb.p

To był piękny Koncert Jubileuszowy z okazji 130-lecia istnienia Stowarzyszenia Śpiewaczego Harmonia.Serdecznie dziękuję Państwu za zaproszenie na to wyjątkowe wydarzenia!

Inżynieria kosmiczna

RB_K

Polskie Tow. Meteorytowe doceniając udział naukowców z naszego miasta w programie badawczym zjawisk związanych z inżynierią kosmiczną zorganizował tu trzydniowy zjazd, podczas którego uczestnicy wygłoszą kilkadziesiąt wykładów, ale także znajdą czas na poznawanie naszego miasta i regionu.

Turystyka

RB-W

Narodowe Przedstawicielstwo Turystyki Węgierskiej, Dyrekcja Marketingu Północnych Węgier oraz Restauracja Galicja zaprosiły przedstawicieli mediów i biur podróży na spotkanie dotyczące atrakcji krajoznawczych i kulinarnych Węgier. 

Zdolna młodzież

RB_1

Mamy bardzo zdolną młodzież – składam serdeczne gratulacje zwycięzcom i uczestnikom konkursu historyczno-plastycznego: „Architektura sakralna Łodzi i regionu”, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 19 w Łodzi oraz Towarzystwo Przyjaciół Łodzi.