Inżynieria kosmiczna

RB_K

Polskie Tow. Meteorytowe doceniając udział naukowców z naszego miasta w programie badawczym zjawisk związanych z inżynierią kosmiczną zorganizował tu trzydniowy zjazd, podczas którego uczestnicy wygłoszą kilkadziesiąt wykładów, ale także znajdą czas na poznawanie naszego miasta i regionu.

Turystyka

RB-W

Narodowe Przedstawicielstwo Turystyki Węgierskiej, Dyrekcja Marketingu Północnych Węgier oraz Restauracja Galicja zaprosiły przedstawicieli mediów i biur podróży na spotkanie dotyczące atrakcji krajoznawczych i kulinarnych Węgier. 

Zdolna młodzież

RB_1

Mamy bardzo zdolną młodzież – składam serdeczne gratulacje zwycięzcom i uczestnikom konkursu historyczno-plastycznego: „Architektura sakralna Łodzi i regionu”, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 19 w Łodzi oraz Towarzystwo Przyjaciół Łodzi.

Z okazji Dnia Dziecka

RB,o

Ten wyjątkowy prezent przekazano dzieciom i młodzieży z okazji Dnia Dziecka. Dzięki determinacji radnych gminy Brzeziny, pod wodzą p.Barbary Hojnackiej i p. Marka Kolasy, po wielu latach starań powstała pierwsza w gminie sala z zapleczem rekreacyjnym.

II Targi Aktywnego i Zdrowego Seniora

RB,8

Zapraszamy na II Targi Aktywnego i Zdrowego Seniora do
Centrum Handlowo-Rozrywkowe „Sukcesja”