Dobre wiadomości – buduje się!

DROGI W BUDOWIE

Obecnie w budowie i przebudowie jest 1447 km dróg krajowych. Trwają prace przy budowie nowych tras, w tym 718 km autostrad, 573 km dróg ekspresowych i 80 km obwodnic. Realizowana jest także przebudowa 75 km istniejącej sieci.

Towarzystwo Przyjaciół Łodzi ma już 50 lat!

W latach 20. XX wieku podobne do naszego towarzystwo stworzyli fabrykanci i kupcy. Aby się do niego dostać, trzeba było zapłacić nawet 500 zł. wpisowego. To były trzy pensje bogatego człowieka – wspominał Ryszard Bonisławski, prezes TPŁ.