Tag Archives: Senator Ryszard Bonisławski

115. lecie komunikacji miejskiej w Łodzi

fot.: AK

Dziś jest święto MPK Łódź sp. z o.o. – łódzkiego przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. 115 lat temu dzięki współpracy władz miasta oraz łódzkich fabrykantów na ulice miasta Łodzi wyjechały pierwsze tramwaje elektryczne, które w dzień woziły pasażerów a nocą dowoziły towary do fabryk. Tak rozpoczęła się historia przewozów pasażerskich w Łodzi.

„Odkrywcy Łodzi” – projekt edukacyjny

G-odkrywcy Łodzi

W dniu 2 grudnia w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi, odbyło się podsumowanie I Edycji Projektu Edukacyjnego „Odkrywcy Łodzi”. Jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Aktywizacja Osób 45+

fot. MK

W dniu dzisiejszym w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi odbyła się konferencja promująca aktywizację zawodową osób 45+, którzy wypadli z rynku pracy i mają trudności w odnalezieniu się w nowych realiach i sprostaniu wymagań jakie stawiają przed nimi przedsiębiorcy.

Pomnik Historii w mieście Łodzi

fot: MK

Łódź od kilu lat stara się o uznanie ul. Piotrkowskiej oraz zabytkowych części miasta jako Pomnika Historii. Daje to możliwość uzyskania dodatkowych funduszy na utrzymanie i rewitalizację łódzkich pereł architektury oraz dziedzictwa kulturowego.

Wywiad z Senatorem RP Ryszardem Bonisławskim

Początek roku 2013 niewątpliwie sprzyja dokonywaniu podsumowań. Dziś w rozmowie z Senatorem Rzeczpospolitej Polskiej Panem Ryszardem Bonisławskim podsumujemy dokonania Platformy Obywatelskiej na przestrzeni ostatnich 5 lat jej rządów. Porozmawiamy o realizacji Programu PO, o 5 latach stabilnego rozwoju, a także o planowanych na przyszłość działaniach w sferach: rodziny, pracy oraz inwestycji.