35-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łodzi

RB - 35 lecie UTW Lodz

W dniu dzisiejszym wszyscy studenci-seniorzy obchodzą w Łodzi 35-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystość odbyła się na terenie Łódzkiego Uniwersytetu w auli im. prof. W. Szuberta przy ul. Lindleya.

Pani Alicja Kortykowska  – prezes Łódzkiego UTW, przywitała wszystkich zebranych gości, zarówno wykładowców jak i studentów-słuchaczy. W obecnej chwili z wykładów tego Uniwersytetu korzysta ponad 1000 osób.

Na uroczystość stawili się przedstawiciele władz lokalnych w osobach: Pani Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej i Wojewody Łódzkiego Pani Jolanty Chełmińskiej, zjawili się także łódzcy parlamentarzyści Wicemarszałek Sejmu RP Cezary Grabarczyk, Poseł na Sejm RP Elżbieta Królikowska-Kińska oraz Senator Ryszard Bonisławski, który współpracuje z UTW od początku jego istnienia. Senator zakładał i prowadził przez wiele lat sekcję turystyczną, przeprowadził wiele wykładów i poprowadził niezliczoną ilość wycieczek terenowych.

W trakcie uroczystości zostali wyróżnienie dyplomami Ci studenci, który zapisali się pozytywnie w działaniach uniwersytetu: najdłużej uczęszczający na wykłady, najwięcej wspomagający działalność  uniwersytecką, dyplom otrzymał także najstarszy słuchacz, który w tym roku kończy 93 lata.