Zgromadzenie ogólne absolwentów Eco-Soc

fot. MS

W dniu dzisiejszym na terenie Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, odbyło się Zgromadzenie Ogólne Członków Stowarzyszenia Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego i Socjologicznego Ośrodka Akademickiego.

Obrady otworzyło wystąpienie Prezesa Sylwestra Pomorskiego.

W wydarzeniu uczestniczyło wiele wybitnych osobistości ze środowiska nauki, biznesu oraz polityki będących w przeszłości studentami wydziału. W tym zaszczytnym gronie znalazła się pani Bożena Ziemniewicz Dyrektor Generalny BRITISH CENTRE Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne, a zarazem Wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Na spotkaniu, które w całości poświęcone było omówieniu spraw organizacyjnych i finansowych, związanych z bieżącą działalnością miałem przyjemność poprowadzić wykład, poświęcony obrazom dawnej Łodzi utrwalonym na fotografiach Włodzimierza Pfeiffera.